Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Strona główna » Edukacja
O teatrze

Edukacja teatralna

Teatr Lalki i Aktora w Łomży od lat prowadzi zajęcia edukacji teatralnej pod hasłem: „Poznajemy teatr”. Po spektaklach odbywają się lekcje teatralne, dyskusje i spotkania z twórcami. Nasi widzowie mają okazję zobaczyć scenę od strony kulis, dowiedzieć się jak powstaje przedstawienie teatralne, kim są jego twórcy, zaznajomić się z magicznym językiem teatru. Poznają rodzaje lalek od pacynki do marionetki, odwiedzają też pracownię plastyczną, w której powstają dekoracje, lalki i rekwizyty do wszystkich spektakli.

Na program edukacji składa się spektakl oraz lekcja teatralna. Tematem zajęć jest zapoznanie uczestników z różnymi formami i konwencjami teatralnymi, przybliżenie pracy twórców teatru, pokazy animacji. Celem programu jest zapoznanie młodego widza z estetyką teatru, przygotowanie do aktywnego odbioru sztuki, rozbudzenie potrzeb artystycznych oraz stworzenie poprzez regularne spotkania warunków do twórczej samorealizacji widza.

Program edukacji teatralnej oparty jest na podstawie programowej przeznaczonej dla szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich i jest uzupełnieniem programu dydaktycznego. Program edukacyjny prowadzony jest cyklicznie w czasie trwania kolejnych sezonów teatralnych. Realizacja programu „Poznajemy teatr” związanego z przygotowaniem do percepcji i tworzenia sztuki zakłada podniesienie poziomu wiedzy i kultury ogólnej uczestników, rozwoju ich wrażliwości estetycznej oraz nabycia umiejętności dostrzegania i rozumienia wartości. Zastosowanie przez aktorów teatralnych metod umożliwia stopniowe nabywanie przez uczniów wielu umiejętności polonistycznych. Zajęcia uczą słuchania ze zrozumieniem, swobodnego wypowiadania się prawidłowej wymowy i dykcji, wyrażania uczuć i nastrojów.

Zajęcia warsztatowe mają na celu pobudzenie wyobraźni oraz rozbudzenie potrzeby obcowania ze sztuką. Poprzez zabawę aktorzy prowadzący zajęcia pokazują dzieciom i młodzieży całe spektrum możliwości warsztatowych teatru, animację ciała, język ciała, ćwiczenia dykcyjne i emisyjne, budowę etiud scenicznych, animację przedmiotu i wiele innych, które można wykorzystać jako techniki pracy twórczej.

 

Tematyka zajęć edukacyjnych w 2017 roku :

Recytacja poezji i prozy. Podstawy dykcji, dobór repertuaru, praca nad interpretacją tekstu oraz zabawy logopedyczne.

Jak powstaje spektakl teatralny?

Aktor w teatrze. Warsztat pracy aktora.

Smy(a)czki reżyserskie. Zajęcia teatralne z elementami reżyserii.

Teatr improwizacji, czyli jak obudzić w sobie artystę.

Odkrywanie magii teatru. Rozumienie i uczenie kreatywności, przełamywanie bariery własnej nieśmiałości. Tworzenie własnych etiud na scenie.

Praca z maską, przedmiotem, tekstem.

 

W 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowanie na realizację programu "Poznajemy teatr - edukacja estetyczna dzieci i młodzieży" w ramach priorytetu "Edukacja kulturalna".

2011-09-28 14:14 Opublikował: Administrator